phoebe - wybierz puzzle do ułożenia

Feba – imię żeńskie pochodzenia greckiego, od gr. Φοιβη (Foibe), co oznaczało „jasna, czysta”. Imię to nosiło kilka postaci z mitologii greckiej. Od jednej z nich – tytanidy – pochodzi nazwa księżyca Saturna, Febe. Patronką tego imienia jest św. Feba z Koryntu wymieniona przez apostoła Pawła w Liście do Rzymian 16:1 jako diakonisa wczesnego Kościoła chrześcijańskiego. Feba imieniny obchodzi 3 września.