0
0
0

panorama - wybierz puzzle do ułożenia

Panorama (z gr. pan- + hórama) w fotografii: obraz terenu obejmujący znaczny wycinek horyzontu w filmie: powolny obrót kamery wokół własnej osi w kierunku poziomym, horyzontalnym (tzw. pan) lub pionowym, wertykalnym (tzw. tilt). Ma na celu pokazanie rozległego krajobrazu, a w filmie przedstawić miejsce akcji. W fotografii zdjęcie panoramy powinno oddawać złudzenie głębi przestrzennej, dlatego wymiary zdjęcia powinny mieć stosunek szerokości do wysokości większy niż 1,6:1. Tak pokazany teren najczęściej pod szerokim kątem (ponad 100 stopni) nie będzie zniekształcony, przez co zdjęcie oddaje większy realizm.