państwa - wybierz puzzle do ułożenia

Kraj jest regionem, który został zidentyfikowany jako odrębna jednostka narodowa w geografii politycznej. Kraj może być niezależnym państwem suwerennym lub takim, który jest okupowany przez inne państwo, jako niepodległy suwerenny lub poprzednio suwerenny podział polityczny lub region geograficzny powiązany z grupami wcześniej niezależnych lub inaczej powiązanych osób o wyraźnych cechach politycznych. Bez względu na geografię fizyczną, w nowoczesnej, akceptowanej na arenie międzynarodowej prawnej definicji zdefiniowanej przez Ligę Narodów w 1937 r. I potwierdzonej przez ONZ w 1945 r., Mieszkaniec kraju podlega niezależnemu wykonywaniu jurysdykcji prawnej. Czasami kraje odnoszą się zarówno do suwerennych państw, jak i innych podmiotów politycznych, podczas gdy innym razem odnosi się tylko do państw.