online - wybierz puzzle do ułożenia

W technologii komputerowej i telekomunikacji online wskazuje stan łączności, a tryb offline wskazuje stan odłączenia, w szczególności połączenie internetowe. Tryb online i offline określa Standard 1037C. Są to stany lub warunki "urządzenia lub wyposażenia" lub "jednostki funkcjonalnej". Aby zostać uznanym za online, jedna z poniższych może dotyczyć systemu: znajduje się pod bezpośrednią kontrolą innego urządzenia; znajduje się pod bezpośrednią kontrolą systemu, z którym jest związany; lub jest dostępny do natychmiastowego użycia na żądanie przez system bez udziału człowieka. Natomiast urządzenie offline nie spełnia żadnego z tych kryteriów (np. Jego główne źródło zasilania jest odłączone lub wyłączone lub jest wyłączone). Słownik Oxford definiuje "online" (czasami określany również jako "On the Line") jako "kontrolowany przez komputer lub połączony z komputerem" oraz jako działanie lub usługę "dostępną lub wykonywaną za pomocą Internetu lub innej sieci komputerowej". Termin ten jest używany w terminach takich jak: "tożsamość online", "internetowy drapieżnik", "hazard online", "zakupy online", "bankowość internetowa" i "nauka online". Kontekst online jest podawany do innych słów przez przedrostki "cyber" i "e", jak w słowach "cyberprzestrzeń", "cyberprzestępczość", "e-mail" i "e-commerce".