oczy - wybierz puzzle do ułożenia

Jest to lista wszystkich astronomów, którzy zostali uznani przez Minor Planet Center (MPC) za odkrycie jednej lub kilku mniejszych planet . Druga tabela zawiera listę wszystkich instytucjonalnych odkrywców mniejszych planet , takich jak obserwatoria i ankiety (patrz § Odkrywanie dedykowanych instytucji). Według stanu na marzec 2018 r. RPP przyznała łącznie 514,567 numerowanych mniejszych planet 1014 astronomom i 234 instytucjonalnym odkrywcom (np. Obserwatorom, teleskopom i ankietom). Aby uzyskać szczegółowy opis zawartości tabeli, patrz § Uwagi.