obwód - puzzle online

Obwód – długość krzywej będącej brzegiem danej figury płaskiej.

Wzory na obwód dla kilku figur:

koło, okrąg:

O

=

2

π

r

{\displaystyle O=2\pi r}

wielokąt: suma długości jego boków

wielokąt foremny o n bokach długości a:

O

=

n

a

,

{\displaystyle O=na,}

w szczególności:

trójkąt równoboczny:

O

=

3

a

{\displaystyle O=3a}

kwadrat:

O

=

4

a

{\displaystyle O=4a}

prostokąt:

O

=

2

(

a

+

b

)

{\displaystyle O=2(a+b)}

elipsa – dokładny wzór na obwód elipsy (czyli długość elipsy, gdyż jest ona krzywą) w ogólnym przypadku nie może być wyrażony w postaci algebraicznej. Przybliżony wzór:

O

π

(

3

a

+

b

2

a

b

)

{\displaystyle O\approx \pi \left(3{\frac {a+b}{2}}-{\sqrt {ab}}\right)}

gdzie a i b to długości półosi elipsy.