obszar wiejski - wybierz puzzle do ułożenia

Ogólnie rzecz biorąc, obszar wiejski lub wiejski to obszar geograficzny, który znajduje się poza miastami. Wydział ds. Zasobów Zdrowia i Usług Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA definiuje słowo "wiejski" jako obejmujące "... całą populację, mieszkalnictwo i terytorium nieuwzględnione w obszarze miejskim. Cokolwiek nie jest miejskie, uznaje się za obszar wiejski". Typowe obszary wiejskie mają niską gęstość zaludnienia i małe osiedla. Tereny rolnicze są często wiejskie, podobnie jak inne rodzaje obszarów, takich jak lasy. Różne kraje mają różne definicje obszarów wiejskich do celów statystycznych i administracyjnych.