niewinny - wybierz puzzle do ułożenia

Niewinność to brak poczucia winy w odniesieniu do każdego rodzaju przestępstwa lub przestępstwa. W kontekście prawnym niewinność wynika z braku prawnej winy jednostki w odniesieniu do przestępstwa. W innych kontekstach jest to brak doświadczenia.