monochromia - wybierz puzzle do ułożenia

Monochromatyczny opisuje obrazy , rysunki, projekty lub fotografie w jednym kolorze lub wartości jednego koloru. Monochromatyczny obiekt lub obraz odzwierciedla kolory w odcieniach o ograniczonych kolorach lub odcieniach. Obrazy używające tylko odcieni szarości (z czarnym lub białym kolorem lub bez) nazywane są odcieniami szarości lub czarno-białymi. Jednak z naukowego punktu widzenia światło monochromatyczne odnosi się do światła widzialnego o wąskim paśmie długości fal (patrz kolor widmowy).