mała - wybierz puzzle do ułożenia

Niewiele to nazwisko w języku angielskim. Nazwa wywodzi się od małej angielszczyzny środkowej i staroangielskiego, co oznacza "mały". W niektórych przypadkach nazwa była pierwotnie pseudonimem małego człowieka. W innych przypadkach nazwa została użyta w celu odróżnienia młodszego z dwóch nosicieli o tym samym nazwisku. Wcześniejsze zapisy nazwy obejmują: Litle, w 972; Litle, około 1095; i le Lytle, w 1296 r. Nazwisko pochłonęło kilka nieangielskojęzycznych nazwisk. Na przykład Little jest czasem tłumaczeniem irlandzkiego Ó Beagáin, co oznacza "potomek Beagána".