młodość - wybierz puzzle do ułożenia

Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku od 11–13 do 19–21 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica. Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 14. a 18. rokiem życia. W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost. Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności, zainteresowania , wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną). Młodzieży przysługują prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna).