ludzkie oko - wybierz puzzle do ułożenia

Ludzkie oko to organ, który reaguje na światło i ciśnienie. Jako organ zmysłu, oko ssaka umożliwia widzenie. Ludzkie oczy pomagają zapewnić trójwymiarowy, ruchomy obraz , zwykle zabarwiony w świetle dziennym. Komórki pręcików i stożków w siatkówce umożliwiają świadome postrzeganie światła i widzenie, w tym różnicowanie kolorów i percepcję głębi. Oko ludzkie może rozróżnić około 10 milionów kolorów i jest w stanie wykryć pojedynczy foton. Podobnie jak w oczach innych ssaków, światłoczułe komórki zwojowe oka w nieuszkodzonym obrazie oka ludzkiego, otrzymujące sygnały świetlne, wpływające na regulację wielkości źrenicy, regulację i tłumienie hormonu melatoniny oraz porywanie zegara biologicznego.