lemingpuzzle online

Leming (Lemmus) – rodzaj gryzoni z rodziny chomikowatych, obejmujący gatunki występujące w północnej Europie i Azji oraz północnej Ameryce Północnej (L. trimucronatus). Lemmus jest rodzajem nominatywnym plemienia lemingów (Lemini), do którego zalicza się także rodzaj Dicrostonyx. Monofiletyczność rodzaju potwierdzają współczesne badania alloenzymów, powtarzających się sekwencji jądrowego DNA oraz sekwencje DNA mitochondrialnego. Współcześni autorzy wyróżniają od 2 do 5 żyjących obecnie gatunków.