Lata 50. XX wieku - puzzle online

Lata 50. XX wieku

Stulecia : XIX wiek - XX wiek - XXI wiek

Dziesięciolecia : 1900–1909

1910–1919

1920–1929

1930–1939

1940–1949

1950–1959

1960–1969

1970–1979

1980– 1989

1990–1999

2000 –2009

Lata : 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959

Wojna koreańska

Śmierć Józefa Stalina i kres kultu jednostki w ZSRR

Śmierć Bolesława Bieruta i powrót do władzy Władysława Gomułki

Poznański Czerwiec 1956

Powstanie węgierskie 1956

Powstanie Układu Warszawskiego

Maccartyzm w USA

Kryzys wokół Kanału Sueskiego

Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali, zalążek Unii Europejskiej

Fidel Castro obala dyktaturę Batisty na Kubie

Początek ery rock'n rolla i kariery Elvisa Presleya

Brazylia, z Pelém w składzie, zdobywa pierwszy tytuł mistrza świata w piłce nożnej

James D. Watson i Francis Crick odkrywają strukturę DNA

Wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi (Sputnik 1)

Początki sztucznej inteligencji

Edmund Hillary oraz Tenzing Norgay jako pierwsi w historii zdobyli najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest

W Chińskiej Republice Ludowej wprowadzono ogólnonarodowy język oraz uproszczone pismo chińskie

W Tokio wybudowano Wieżę Tokijską w 1958 r. w dzielnicy Minato w Parku Shiba.

Harry Truman

Elżbieta II

Dwight D. Eisenhower

Winston Churchill

Konrad Adenauer

Ludwig Erhard

Józef Stalin

Nikita Chruszczow

Charles de Gaulle

Jawaharlal Nehru

Mao Zedong

Czang Kaj-szek

Gamal Abdel Naser

Dawid Ben Gurion

René Coty

Hirohito

Douglas MacArthur

Joseph McCarthy

Juan Perón

Fidel Castro

Francisco Franco

Kim Ir Sen

Władysław Gomułka

Bolesław Bierut

Józef Cyrankiewicz

Imre Nagy

Akira Kurosawa

Federico Fellini

Ingmar Bergman

Humphrey Bogart

Marlon Brando

Ray Charles Robinson

James Dean

Ritchie Valens

Alfred Hitchcock

Marilyn Monroe

Elvis Presley

Abbott and Costello

Paul Anka

Jack Benny

Gene Kelly

Bing Crosby

Chuck Berry

Ava Gardner

Judy Garland

Cary Grant

Tony Hancock

Charlton Heston

Vivien Leigh

Orson Welles

Audrey Hepburn

Gregory Peck

Buddy Holly

Jerry Lewis

Dean Martin

Gloria Swanson

Gary Cooper

Billy Wilder

Groucho Marx

Paul Newman

Laurence Olivier

Little Richard

James Stewart

Grace Kelly

Jerry Lee Lewis

Jacques Tati

Elizabeth Taylor

John Wayne

Jack Webb

Jean-Luc Godard

François Truffaut

Claude Chabrol

Éric Rohmer

Kim Novak

Henry Fonda

Roger Vadim

Brigitte Bardot

Bo Diddley

The Goons

Ernie Kovacs

Andrzej Wajda

Jerzy Kawalerowicz

Andrzej Munk

Aleksander Ford

Wojciech Jerzy Has

Wanda Jakubowska

Lidia Korsakówna

Tadeusz Schmidt

Jerzy Duszyński

Danuta Szaflarska

Adolf Dymsza

Ludwik Sempoliński

Irena Santor w Zespole Pieśni i Tańca „ Mazowsze ” do 1959 roku.