Puzzle Factory - ląd - układaj za darmo

ląd - wybierz puzzle do ułożenia

Ziemia, czasami określana jako sucha ziemia, jest stałą powierzchnią Ziemi, która nie jest trwale pokryta wodą. Ogromna większość działalności człowieka w historii miała miejsce na obszarach lądowych, które wspierają rolnictwo, środowisko naturalne i różne zasoby naturalne. Niektóre formy życia (w tym rośliny lądowe i zwierzęta lądowe) rozwinęły się od poprzednich gatunków żyjących w zbiornikach wodnych. Obszary, na których ziemia spotyka się z dużymi zbiornikami wody, nazywa się strefami przybrzeżnymi. Podział na ziemię i wodę jest podstawową koncepcją dla ludzi. Granica między lądem a wodą może się różnić w zależności od lokalnej jurysdykcji i innych czynników. Granica morska jest przykładem politycznego odgraniczenia. Istnieje wiele naturalnych granic, które pomagają jasno określić, gdzie woda spotyka się z lądem. Solidne formy skał są łatwiejsze do rozgraniczenia niż bagniste lub bagniste granice, gdzie nie ma wyraźnego punktu, w którym kończy się ziemia i zaczyna się zbiornik wodny. Demarkacja może się jeszcze różnić w zależności od pływów i pogody.