kult - wybierz puzzle do ułożenia

Uwielbienie jest aktem religijnego oddania, zwykle skierowanego do bóstwa. Akt kultu może być wykonywany indywidualnie, w grupie nieformalnej lub formalnej lub przez wyznaczonego lidera.