krajobrazyWybierz puzzle do ułożenia

W języku potocznym słowokrajobraz ” jest używane w celu określenia widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy , krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren , zespół typowych cech danego terenu. Według Dawida L. Armanda krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego.