kapitał - wybierz puzzle do ułożenia

Stolicamiasto , w którym znajduje się siedziba centralnych organów państwa lub główne miasto okręgu, rejonu, województwa, powiatu, krainy historycznej itp.