jesienne liście - wybierz puzzle do ułożenia

Liście jesienne, tom poezji Wiktora Hugo wydany po raz pierwszy w 1831. Tom należy do wczesnej poezji Hugo (tj. z okresu od podjęcia przez niego aktywności literackiej do wyjazdu z Francji w 1851). W odróżnieniu od wydanego dwa lata wcześniej tomu Poezje wschodnie, Liście jesienne miały w zamyśle autora poruszać tematykę „pogodną i spokojną”, problemy rodziny i życia prywatnego, rezygnując z nawiązywania do szerszych problemów społecznych. Tytuł Liście jesienne, przywołując obraz martwych liści opadających na ziemię, sygnalizował melancholię, jaka miała cechować atmosferę utworów i ich spojrzenie na przeszłe wydarzenia. Zdaniem Lansona i Tuffrau melancholia i niepokój są jednak w tomie nieobecne. Wyrażając swoje refleksje i uczucia związane z rodziną, ich zdaniem Hugo jawi się przede wszystkim jako zadowolony z życia mieszczanin, ojciec szczęśliwej rodziny, z uczuciem mówiący o dzieciach, wspominający ojca, opowiadający także o sobie. Dzieło bliskie jest poetyce wierszowanych listów klasycznych, pozbawione jest silnych emocji, oparte na kunsztownej formie wiersza i zawartych w nim efektach dźwiękowych. Liście jesienne, to nie tylko sztuka ale też natura. Jesienne liście to coś charakteryzującego jesień. Jesienne liście maja piękne i kolorowe barwy. Liście jesienne są wyjątkowe, mogą przyjmować różne barwy. Jesienne liście są zazwyczaj czerwone, są też liści jesienne koloru żółtego i pomarańczowego.