jednostki pływające - wybierz puzzle do ułożenia

Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń: badawcze – np. batyskaf, łódź głębinowa, statek badawczy komunikacyjne – np. most pontonowy magazynowe lub bytowe – np. hulk, botel militarne – np. okręt , łódź saperska (rozpoznawcza, desantowa) rekreacyjne – np. jacht , żaglówka sygnalizacyjne – np. latarniowiec, pława techniczne – np. żuraw pływający, dok pływający, transportowe – nie tylko statek , ale także np.