jawajski - puzzle online

Język jawajski (Basa Jawa, Basa Jawi) – język z rodziny języków austronezyjskich, którym posługuje się około 85 mln osób zamieszkujących zwłaszcza środkową i wschodnią część wyspy Jawa.

Język jawajski jest stosunkowo blisko spokrewniony z językami indonezyjskim i malajskim. Niemal wszyscy użytkownicy jawajskiego posługują się również indonezyjskim, który jest powszechnie używany w urzędach i w handlu.

Język kreolski oparty na jawajskim, używany w Surinamie, uległ wielu zmianom w stosunku do języka wyjściowego i traktowany jest jako odrębny język.