gryzmolićWybierz puzzle do ułożenia

Doodle jest rysunkiem wykonanym, podczas gdy uwaga osoby jest zajęta w inny sposób. Doodles to proste rysunki, które mogą mieć konkretne znaczenie reprezentacyjne lub mogą składać się z losowych i abstrakcyjnych linii, zazwyczaj bez podnoszenia urządzenia rysunkowego z papieru, w którym to przypadku jest zwykle nazywany "skroblem". Doodling i scribbling są najczęściej kojarzone z małymi dziećmi i maluchami, ponieważ ich brak koordynacji ręka-oko i niższy rozwój umysłowy często bardzo utrudniają każdemu małemu dziecku utrzymywanie swoich prób kolorowania w ramach grafiki liniowej przedmiotu. Mimo to nierzadko zdarza się, że takie zachowanie występuje u dorosłych, w którym to przypadku odbywa się zwykle jowialnie, z nudów. Typowe przykłady gryzmoły znajdują się w szkolnych zeszytach, często na marginesach, rysowane przez studentów marzeń sennych lub utraty zainteresowania podczas lekcji. Inne typowe przykłady gryzmoły powstają podczas długich rozmów telefonicznych, jeśli dostępny jest długopis i papier. Popularne rodzaje doodli obejmują wersje kreskówkowe nauczycieli lub towarzyszy w szkole, znanych postaciach telewizyjnych lub komiksowych, wynalezionych postaciach fikcyjnych, pejzażach, geometrycznych kształtach, wzorach, teksturach lub scenach fallicznych.