Puzzle Factory - garnirunek - układaj za darmo

garnirunek - wybierz puzzle do ułożenia

Garnishment to amerykański proces prawny polegający na zbieraniu pieniężnego orzeczenia w imieniu powoda od pozwanego. Garnitur pozwala powodowi ("garnirującemu") na zabranie pieniędzy lub majątku dłużnika od osoby lub instytucji, która posiada tę własność ("garnishee"). Podobny mechanizm prawny zwany egzekucją pozwala na zajęcie pieniędzy lub mienia posiadanych bezpośrednio przez dłużnika. Niektóre jurysdykcje mogą zezwalać na zajmowanie się przez urząd skarbowy bez konieczności uprzedniego uzyskania wyroku lub innego orzeczenia sądowego.