ganek - wybierz puzzle do ułożenia

Ganek – element budynku, występujący jako: przybudówka z zewnętrznymi schodami przed wejściem do budynku, nakryta daszkiem podpartym słupkami, otwarta lub zamknięta ścianami z oknami. Często na stropie ganku budowano balkon lub niewielką izbę mieszkalną. Charakterystyczny dla dworków szlacheckich od XVI wieku, a później chałup wiejskich, stosowany także w willach podmiejskich z XIX i XX wieku; długi, otwarty korytarz (krużganek, balkon lub galeria) na zewnątrz budynku, łącząca jego pomieszczenia, mieszczące się od strony podwórza; półotwarty taras od strony ogrodu przyległego do zabudowań.