FANTASTYCZNE - Układanki Online na Puzzle Factory

fantastyczne - wybierz puzzle do ułożenia

Fantastyczny (francuski: le fantastique) to podgatunek dzieł literackich charakteryzujących się niejednoznacznym przedstawieniem pozornie nadprzyrodzonych sił. Bułgarsko-francuski krytyk literacki, krytyk literatury Tzvetan Todorov, opracował koncepcję fantastyki jako wahania postaci i czytelników, gdy przedstawiono pytania dotyczące rzeczywistości.