dzielnica - wybierz puzzle do ułożenia

Obszar mieszkalny to teren , na którym przeważają mieszkania, w przeciwieństwie do obszarów przemysłowych i handlowych. Obudowa może się znacznie różnić pomiędzy obszarami mieszkalnymi i przez nie. Należą do nich budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne lub mobilne. Przeznaczenie na strefy do użytku prywatnego może pozwolić na pewne usługi lub możliwości pracy lub może całkowicie wykluczyć przedsiębiorstwa i przemysł . Może pozwalać na użytkowanie gruntów o wysokiej gęstości lub dopuszczać tylko zastosowania o niskiej gęstości. Zagospodarowanie przestrzenne zazwyczaj obejmuje mniejszy współczynnik powierzchni zabudowy (FAR) niż obszar działalności gospodarczej, komercyjnej lub przemysłowej / produkcyjnej. Obszar może być duży lub mały.