dzielenie się - wybierz puzzle do ułożenia

Udostępnianie to wspólne korzystanie z zasobu lub przestrzeni. W wąskim znaczeniu odnosi się do wspólnego lub przemiennego wykorzystywania z natury skończonych towarów, takich jak wspólne użytki zielone lub wspólne miejsce zamieszkania. Jest to również proces dzielenia i dystrybucji. Oprócz oczywistych przypadków, które możemy zaobserwować w działalności człowieka, możemy również znaleźć wiele przykładów tego, co dzieje się w naturze. Kiedy organizm pobiera na przykład odżywianie lub tlen, jego narządy wewnętrzne są zaprojektowane tak, aby dzielić i rozprowadzać pobraną energię, dostarczając części ciała , które jej potrzebują. Kwiaty dzielą i rozprowadzają swoje nasiona. W szerszym znaczeniu może również obejmować swobodne przyznawanie praw do użytkowania dóbr, które mogą być traktowane jako dobra niezwiązane, takie jak informacje . Jeszcze bardziej luźno, "dzielenie się" może w rzeczywistości oznaczać dawanie czegoś jako wręcz dar: na przykład "dzielenie się" własnym jedzeniem naprawdę oznacza oddanie tego jako prezent . Dzielenie się jest podstawowym elementem interakcji człowieka i jest odpowiedzialne za wzmacnianie więzi społecznych i zapewnienie dobrego samopoczucia danej osoby.