dwór - wybierz puzzle do ułożenia

Dwór jest dużym domem mieszkalnym. Samo słowo pochodzi od starofrancuskiego od łacińskiego słowa mansio "dwelling", rzeczownika abstrakcyjnego wywodzącego się od czasownika manere "zamieszkać". Angielskie słowo "manse" pierwotnie zdefiniowało wystarczająco dużą posiadłość, aby proboszcz mógł ją utrzymać, ale rezydencja nie jest już samowystarczalna w ten sposób (porównaj rzymską lub średniowieczną willę). " Dwór " pochodzi z tego samego zasobu terytorialnego, przyznanego władcy, który pozostanie tam - stąd łatwo zrozumieć, jak słowo "dwór" miało sens.