drzewna roślina - wybierz puzzle do ułożenia

Roślina drzewiasta – roślina wieloletnia o silnie zdrewniałych, trwałych łodygach nadziemnych, często także i korzeniach. W przeciwieństwie do bylin, u których cała część nadziemna zamiera na zimę, zdrewniałe nadziemne części roślin drzewiastych nie zamierają w okresie zimy. Nie jest to takson, ale grupa roślin o zbliżonej budowie morfologicznej. Rośliny drzewiaste to zazwyczaj rośliny długowieczne. Wśród roślin drzewiastych w zależności od pokroju i charakteru wzrostu wyróżnia się: Drzewa – charakteryzują się wyraźnie wznoszącą się ku górze częścią nadziemną (łodygą), nazywaną pniem. Pień rozgałęzia się na pewnej wysokości, tworząc koronę, złożoną z gałęzi (pędów bocznych). Krzewy – ich łodyga rozgałęzia się u podstawy pędu głównego na wiele pędów równorzędnych. Dojrzałe krzewy zazwyczaj nie są zróżnicowane na pień i koronę. Krzewinki – bardzo niskie krzewy , nierzadko płożące się po ziemi. Półkrzewy – tylko dolna część pędu jest zdrewniała, górna część pędu nie drewnieje.