Downtown - puzzle online

Śródmieście to termin używany przede wszystkim w Ameryce Północnej przez anglojęzycznych użytkowników w odniesieniu do centralnej dzielnicy biznesowej miasta (CBD), często w sensie geograficznym lub handlowym. Termin ten nie jest ogólnie używany w brytyjskim angielskim, którego mówcy zamiast tego używają terminu centrum miasta.