0
0
0

dokument - wybierz puzzle do ułożenia

Dokument – rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.