dama - wybierz puzzle do ułożenia

Słowo "dama" to termin szacunku dla kobiety , odpowiednik dżentelmena. Kiedyś używane do opisania wyłącznie kobiet o wysokiej klasie społecznej lub statusie, teraz może odnosić się do każdej dorosłej kobiety . Nieformalne użycie tego słowa jest czasami eufemistyczne ("dama nocy" dla prostytutki) lub, w amerykańskim slangu, protekcjonalne (równoważne "panu"). "Lady" to także formalny tytuł w Wielkiej Brytanii. "Pani" jest używana przed nazwiskiem rodowym kobiety z tytułem szlacheckiego lub honorowego suo iure (na jej własny rachunek) lub żoną pana, baronetem i rycerzem, a także przed imieniem córka księcia, markiza lub hrabiego.