Dōjinshi - puzzle online

Dōjinshi lub pełna nazwa Dōjin -zasshi (jap. 同人誌 lub 同人雑誌, dosł. „ magazyn tak samo myślących") – japoński termin dla samopublikowanych prac, najczęściej magazynów, mang i powieści. Poza Japonią jest często utożsamiany z pojęciem fan fiction.

Są to komiksy oparte często na naśladowaniu oryginalnych dzieł. Dōjinshi może opowiadać historię tych samych bohaterów w nieco inny sposób, rozwinąć fabułę po zakończeniu oryginału, przedstawić tę samą historię z perspektywy innych osób lub opowiadać nową historię, zachowując tych samych bohaterów.

Dōjinshi nie jest zwykłą kopią. Twórca dōjinshi musi dodać coś specyficznego, odróżnić swą pracę od oryginału.

Mimo iż część dōjinshi łamie prawo autorskie, to twórcy mang nie podejmują starań o zlikwidowanie ich rynku.