cierpliwy - wybierz puzzle do ułożenia

Pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora ( definicja Światowej Organizacji Zdrowia). Inna definicja za pacjenta uznaje: osobę otrzymującą opiekę medyczną klienta lekarza, dentysty itd. niezależnie , czy jest zdrowy , czy chory.