chirurg technologiczny - wybierz puzzle do ułożenia

Technolog Chirurgiczny, zwany także peelingiem, techniką szorowania, technikem chirurgicznym lub technikem sali operacyjnej, jest pokrewnym pracownikiem służby zdrowia pracującym jako członek zespołu zapewniającego opiekę chirurgiczną. Technicy chirurgiczni są członkami zespołu chirurgicznego. W skład zespołu wchodzą: chirurg , asystent chirurga , pielęgniarka cyrkulacyjna i dostawca znieczuleń. Mają wiedzę i umiejętności w zakresie technik sterylnych i aseptycznych. Istnieje kilka obowiązkowych wymagań zawodowych dla technologów chirurgicznych, a zakres praktyki jest bardzo zróżnicowany w różnych krajach i jurysdykcjach. Technolodzy chirurgiczni uczęszczają do szkół średnich i technicznych, a wielu z nich jest szkolonych w szkołach wojskowych. W wojsku wykonują obowiązki zarówno cyrkulatora, jak i zarośli. Celem jest , aby technolodzy chirurgiczni mogli przewidzieć następny ruch chirurga, aby procedura była tak płynna i efektywna, jak to tylko możliwe. Robią to dzięki znajomości setek procedur chirurgicznych i kroków, które chirurg musi podjąć, aby ukończyć procedurę, w tym bardzo szeroki zakres narzędzi chirurgicznych, których mogą potrzebować. Specjalności mogą obejmować, ale nie są ograniczone do następujących: GU / ObGyn, urologii, laryngologii, tworzyw sztucznych, ogólnych, ortopedii, neurologii i układu sercowo-naczyniowego.