chirurg - wybierz puzzle do ułożenia

W medycynie chirurg jest lekarzem wykonującym operacje chirurgiczne. Są też chirurdzy w podiatrii, stomatologii i weterynarii.