Back garden - puzzle online

Back garden to ogród mieszkalny znajdujący się na tyłach posiadłości, po drugiej stronie domu od frontu ogrodu. Takie ogrody mają szczególne miejsce w angielskiej kulturze podmiejskiej i ogrodniczej.

Tylny ogród powstaje, gdy główny budynek dzieli ogrody na dwie części. Dzieje się tak zwłaszcza w gęstej obudowie brytyjskich miast i miasteczek. Dom w zabudowie bliźniaczej typowy dla brytyjskich przedmieść XX wieku będzie miał przednie ogrody z widokiem na drogę i dostęp. Tylne ogrody będą w takich przypadkach bardziej odosobnione, a dostęp do nich będzie zwykle prowadzony przez mieszkanie lub drogę wokół niego.

Jeśli obudowa jest szeregowa, wówczas nie ma bocznej ścieżki, a dostęp może być zapewniony zaułkiem biegnącym za tylną częścią tarasu. Podczas gdy budynki wychodzące bezpośrednio na ulicę mogą nie mieć przedniej części ogrodu, większość z nich będzie miała wolną przestrzeń z tyłu, jednak małą; wyjątek stanowią domy od tyłu do tyłu znalezione w północnych miastach przemysłowych w Anglii, takich jak Leeds, ale obecnie głównie zburzone. Prywatne podwórko z "privy" (toaletą) było cechą charakterystyczną domu szeregowego na targach, rodzaj mieszkania zbudowanego zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym z 1875 roku.

Frontowy ogród jest formalną i pół-publiczną przestrzenią, a więc podlega ograniczeniom konwencji i prawa.