arcykapłan - wybierz puzzle do ułożenia

Termin "arcykapłan" (lub, rzadziej, arcykapłanka) zazwyczaj odnosi się do osoby, która sprawuje urząd władcy-kapłana, lub do tego, kto jest głową religijnej kasty.