aporia crataegi puzzle online

Niestrzęp głogowiec (Aporia crataegi) – gatunek motyla dziennego z rodziny bielinkowatych ( Pieridae ).

Skrzydła o rozpiętości 58–64 mm, (56–68 mm), białe z wyraźnie zaznaczonymi żyłkami.

Żółte jaja są składane w złożach na liściach roślin pokarmowych. Gąsienice żerują od początku sierpnia do jesieni, a następnie po przezimowaniu pomiędzy połączonymi oprzędem liśćmi do czerwca. Gąsienice żerują grupowo. Przepoczwarczenie następuje w poczwarkach przyczepionych do pnia lub gałęzi rośliny żywicielskiej. Imagines żywią się nektarem.

Owady dorosłe pojawiają się w jednym pokoleniu od końca maja do początku lipca.

Typowe biotopy tego motyla to lasy liściaste, tereny ruderalne, łąki, sady, pola uprawne.

Gąsienice żerują na krzewach i drzewach z rodziny różowatych takich jak głóg, śliwa, grusza, jabłoń, jarzębina czy kruszyna.