Wrak statku - wybierz puzzle do ułożenia

Wrak – zatopiona lub poważnie uszkodzona jednostka pływająca opuszczona przez załogę. Określenie to używane jest często również w stosunku do zepsutych lub zniszczonych samochodów i maszyn. Wraki statków częściowo lub całkowicie zatopione na niewielkiej głębokości i utrzymujące się na wodzie lub tuż pod jej powierzchnią np. dzięki ładunkowi o dużym wyporze ( drewno , puste beczki, itp.), a nieogłoszone jeszcze w księgach locji jako stanowiące zagrożenie dla żeglugi, oznacza się znakiem odosobnione niebezpieczeństwo lub podwójnym znakiem kardynalnym według międzynarodowego systemu oznakowania nawigacyjnego. W mowie potocznej i żargonie marynarskim statek zniszczony (wyeksploatowany), stanowiący zagrożenie dla załogi na nim zatrudnionej tzw. "pływający wrak" lub statek po poważnej awarii, uszkodzeniu w stanie nienadającym się do dalszej żeglugi. Wraki statków stały się tłem licznych opowiadań, a ich katastrofy tematami przewodnimi wielu książek i filmów. Wiele wraków stało się obecnie obiektami podwodnej turystyki ( nurkowanie komercyjne) do tego stopnia, że istnieją przypadki komercyjnego zatapiania statków w późniejszych celach rekreacyjnych.