Rotunda - wybierz puzzle do ułożenia

Rotunda (łac. rotundus - okrągły) – budowla w układzie centralnym, wzniesiona na planie koła. Składa się z jednego pomieszczenia przykrytego często kopułą, czasem z dobudowanymi apsydami. Rotunda może stanowić budynek zamknięty, czasem okolony kolumnadą (tolos). Budowle tego typu znane są od starożytności. Przykładami budowli w kształcie rotundy są: Panteon w Rzymie – II wiek, rotunda Najświętszej Marii Panny (świętych Feliksa i Adaukta) na Wawelu – X/XI wiek, rotunda św. Mikołaja na Górze Zamkowej w Cieszynie – XI wiek rotunda św. Prokopa w Strzelnie – XII wiek, rotunda św. Marcina na Wyszehradzie (Praga) – XI wiek Rotunda Zamojska – jeden z elementów fortyfikacji obronnej Twierdzy Zamość budynek Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Rotunda to również obszerne, koliste pomieszczenie przykryte najczęściej kopułą, charakterystyczne dla reprezentacyjnych pomieszczeń pałacowych z okresu renesansu, baroku i klasycyzmu, np.