Québécois - wybierz puzzle do ułożenia

Quebekczycy (fr. Quebecois, ang. Quebeckers) – mieszkańcy lub osoby pochodzące z Quebecu, Kanadyjczycy posługujący się językiem francuskim jako językiem ojczystym. Język angielski znają słabo i używają tylko poza granicami Quebecu. Czasami posługują się nieformalnie językiem quebeckim, używanym w Quebecu, enklawach frankofońskich w innych kanadyjskich prowincjach oraz w przygranicznych amerykańskich stanach. Protonaród zamieszkujący głównie we wschodniej Kanadzie (ok. 10 mln) i USA (ok. 2 mln). Quebekczycy są potomkami Europejczyków (gł. Francuzów, Belgów, Szwajcarów itd.), choć obecnie wzrasta liczebność osób o mieszanych korzeniach.