Praca - wybierz puzzle do ułożenia

Praca lub zawód to rola osoby w społeczeństwie. W szczególności praca jest działaniem, często regularnym i często wykonywanym w zamian za zapłatę ("za życie"). Wiele osób ma wiele zadań (np. Rodzic, gospodyni domowa i pracownik). Osoba może rozpocząć pracę, stając się pracownikiem, wolontariuszem, założyć firmę lub zostać rodzicem. Czas trwania zadania może wynosić od tymczasowych (na przykład godzinowych zadań dorywczych) do życia (np. Sędziów). Czynność, która wymaga wysiłku fizycznego lub psychicznego osoby, jest pracą (jak w "codziennej pracy"). Jeśli dana osoba jest przeszkolona do określonego rodzaju pracy, może mieć zawód . Zazwyczaj praca stanowiłaby podzbiór czyjejś kariery. Oba mogą się różnić tym, że zwykle rezygnuje się z kariery zawodowej, rezygnacji lub rezygnacji z pracy.