Pozycja - wybierz puzzle do ułożenia

ITEM, w Klubie EY ITEM, oznacza Niezależny Skarbowy Model Ekonomiczny. Klub EY ITEM to ekonomiczna grupa prognostyczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wydaje kwartalne prognozy gospodarcze dla Wielkiej Brytanii, które często są wymieniane w brytyjskich mediach. Została założona w 1977 roku i jest sponsorowana przez EY (Ernst & Young), wiodącą firmę doradców biznesowych i finansowych z około 212 000 pracowników w około 150 krajach. ITEM ma być niezależny od jakichkolwiek politycznych, akademickich lub komercyjnych uprzedzeń pomimo sponsoringu korporacyjnego. Jego niezależność jest wspierana przez niewiązany sponsoring EY. Klub został oficjalnie nazwany "Klubem EY ITEM" w 2012 roku. Model brytyjski jest wykorzystywany przez HM Treasury do analizy polityki oraz do sporządzania co dwa lata prognozy ustawy branżowej dla budżetu. Umożliwia to działowi ITEM zbadanie implikacji i niepublikowanych założeń prognoz rządowych i środków politycznych. W unikalny sposób ITEM może sprawdzić, czy twierdzenia Rządu są spójne i może ocenić, które prognozy są wiarygodne, a które nie. Dr.