MIĘSOŻERNE - Układanki Online na Puzzle Factory

Mięsożerne - wybierz puzzle do ułożenia

Rośliny mięsożerne (łac. plantae carnivorae), znane też pod mniej precyzyjną nazwą jako rośliny owadożerne (łac. plantae insectivorae) – grupa ekologiczna roślin której przedstawiciele wabią i chwytają zwierzęta za pomocą różnie przystosowanych w tym celu liści pułapkowych oraz odżywiają się pokarmem zwierzęcym. Ofiarami są najczęściej owady, pajęczaki, niewielkie skorupiaki (np. dafnie, oczliki) . W naturze rośliny mięsożerne występują głównie w siedliskach, które są wyjątkowo niekorzystne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dla innych gatunków roślin, np. w szczelinach skał, na terenach piaszczystych, torfowiskach wysokich i przejściowych oraz w wodach oligotroficznych. Wśród 300 000 roślin naczyniowych z całego świata do grupy mięsożernych należy zaledwie około 650–700 gatunków, reprezentujących 17 rodzajów z 10 rodzin, należących wyłącznie do roślin okrytozalążkowych, przede wszystkim dwuliściennych. Adaptacja ta powstała pięciokrotnie. Należą tu (w układzie systematycznym według systemu APG III) następujące rodzaje: rząd: goździkowce (Caryophyllaceae) rodzina: dzbanecznikowate (Nepenthaceae) rodzaj: dzbanecznik (Nepenthes) rodzina: rosiczkowate (Droseraceae) rodzaj: aldrowanda (Aldrowanda) rodzaj: † Archaeamphora rodzaj: † Droserapites rodzaj: † Droserapollis rodzaj: † Droseridites rodzaj: † Fischeripollis rodzaj: rosiczka (Drosera) rodzaj: muchołówka (Dionaea) rodzaj: † Palaeoaldrovanda rodzaj: † Saxonipollis rodzina: rosolistnikowate (Drosophyllaceae) rodzaj: rosolistnik (Drosophyllum) rodzina: Dioncophyllaceae rodzaj: Triphyophyllum rząd: wrzosowce (Ericales) rodzina: kapturnicowate (Sarraceniaceae) rodzaj: darlingtonia (Darlingtonia) rodzaj: kapturnica (Sarracenia) rodzaj: heliamfora (Heliamphora) rodzina: tuliłezkowate (Roridulaceae) rodzaj: tuliłezka (Roridula) rząd: szczawikowce (Oxalidales) rodzina: cefalotowate (Cephalotaceae) rodzaj: cefalotus (Cephalotus) rząd: jasnotowce (Lamiales) rodzina: byblisowate (Byblidaceae) rodzaj: byblis (Byblis) rodzina: pływaczowate (Lentibulariaceae) rodzaj: pływacz (Utricularia) rodzaj: tłustosz (Pinguicula) rodzaj: genlisea (Genlisea) rodzina: babkowate (Plantaginaceae) rodzaj: Philcoxia rząd: wiechlinowce (Poales) rodzina: bromeliowate (Bromeliaceae) rodzaj: Brocchinia rodzaj: CatopsisPoza roślinami tradycyjnie zaliczanymi do mięsożernych, występują rośliny korzystające z pożywienia zwierzęcego w fazie...