Magazyn domu - wybierz puzzle do ułożenia

Zasoby w domu to zapasy, które kierownictwo firmy maklerskiej lub kotłowni poleciło wszystkim swoim brokerom promocję. Firma maklerska lub jej właściciele mogą otrzymywać nieujawniony zysk ze sprzedaży zasobów mieszkaniowych.