Lekkość - wybierz puzzle do ułożenia

W teorii kolorymetrii i barwie jasność, znana również jako wartość lub ton, jest odzwierciedleniem zmienności w postrzeganiu jasności koloru lub przestrzeni barw. Jest to jeden z parametrów wyglądu kolorów dowolnego modelu wyglądu kolorów. Różne modele kolorów mają wyraźny termin dla tej właściwości. Model koloru Munsella używa wartości wyrażenia, podczas gdy model kolorów HSL, przestrzeń kolorów HCL i przestrzeń kolorów Lab używa terminu lekkość. Model HSV nieco inaczej posługuje się pojęciem wartości: kolor o niskiej wartości jest prawie czarny, ale jeden o wysokiej wartości jest czystym, w pełni nasyconym kolorem. W subtraktywnych kolorach (to jest farbach) zmiany wartości można osiągnąć przez dodanie koloru czarnego lub białego. Jednak zmniejsza to również nasycenie. Światłocienie i Tenebrizm wykorzystują dramatyczne kontrasty wartości, aby zwiększyć dramat w sztuce. Artyści mogą również stosować zacienienie, subtelną manipulację wartością.