Koncert - wybierz puzzle do ułożenia

Koncert (łac. concerto – spieram się, walczę, współzawodniczę) – występ artysty muzyka (bądź grupy muzyków) na żywo przed publicznością. Jeśli muzyk występuje solo, określa się to mianem recitalu, w przypadku występu grupy muzyków, może występować orkiestra, chór , bądź grupa muzyczna. Mogą to być także występy mieszane, np. solista z towarzyszeniem chóru czy orkiestry. Koncerty mogą się odbywać w specjalnie do tego celu przeznaczonych salach koncertowych, filharmoniach czy klubach muzycznych, ale także w kościołach, pubach, prywatnych domach oraz na otwartej przestrzeni – na stadionach, czy placach. Elementem koncertu jest najczęściej odpowiednie nagłośnienie, adekwatne do wielkości audytorium . Koncertom często towarzyszy oprawa plastyczna: efekty świetlne, pirotechniczne, czasem także występy towarzyszących innych artystów np. tancerzy. Niekiedy koncerty, zwłaszcza międzynarodowych gwiazd, przeradzają się w prawdziwe spektakle multimedialne, a sprzęt potrzebny do zorganizowania koncertu przewozi się na kilkudziesięciu ciężarówkach.