Kartografia - wybierz puzzle do ułożenia

Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map. Pod pojęciem kartografii rozumie się także dziedzinę, zajmującą się przekazywaniem informacji, które są odniesione do przestrzeni (głównie geograficznej) a zakodowanych w formie graficznej lub cyfrowej. W Polsce – wraz z geodezją – stanowi jedną z dyscyplin nauk technicznych. Kształtowała się w trzech okresach historycznych: od czasów starożytnych do renesansu, od połowy XVI do połowy XX wieku, od połowy XX wieku.