Kanade - wybierz puzzle do ułożenia

W wizji komputerowej metoda Lucas-Kanade jest szeroko stosowaną metodą różnicową do estymacji przepływu optycznego opracowaną przez Bruce 'a D. Lucas'a i Takeo Kanade. Zakłada on, że przepływ jest zasadniczo stały w lokalnym sąsiedztwie rozpatrywanego piksela i rozwiązuje podstawowe równania przepływu optycznego dla wszystkich pikseli w tej okolicy, za pomocą kryterium najmniejszych kwadratów. Łącząc informacje z kilku pobliskich pikseli, metoda Lucas-Kanade może często rozwiązać nieodłączną niejednoznaczność równania przepływu optycznego. Jest również mniej wrażliwy na szum obrazu niż metody punktowe. Z drugiej strony, ponieważ jest to metoda wyłącznie lokalna, nie może zapewnić informacji o przepływie wewnątrz jednolitych obszarów obrazu.